Wednesday, August 15, 2012

Zakat Fitrah dan Wang Kertas, Tak Sah ?

Zakat Fitrah Dengan Wang Kertas atau Dirham atau Makanan? - Mengembalikan Hidup Mengikut Sunnah


Masalah ini termasuk di antara kajian yang banyak menjadi tema pembahasan di beberapa kalangan dan kelompok yang memiliki semangat dalam dunia Islam. Tidak hairan, jika kemudian pembahasan ini meninggalkan perbezaan pendapat.

Sebagian melarang pembayaran zakat menggunakan wang secara mutlak, sebagian membolehkan dengan bersyarat, dan sebagian membolehkan tanpa syarat.
Yang menjadi masalah adalah sikap yang dilakukan orang awam. Umumnya pemilihan pendapat yang paling kuat menurut mereka, lebih banyak didasari logik sederhana dan jauh dari ketundukan terhadap dalil. Jauhnya seseorang dari ilmu agama menyebabkan dirinya begitu mudah mengambil keputusan dalam peribadatan yang mereka lakukan. Seringnya orang terjerumus ke dalam qiyas (analogi) padahal sudah ada dalil yang tegas.

Tulisan ini bukanlah dalam rangka menghakimi dan memberi kata putus untuk perselisihan pendapat tersebut. Namun, tulisan ini tidak lebih dari sebatas bentuk upaya untuk mewujudkan kecemburuan terhadap sunnah Nabi dan dalam rangka menerapkan firman Allah, yang bermaksud:
“Jika kalian berselisih pendapat dalam masalah apapun maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.”
(An Nisa’: 59)
Allah menegaskan bahawa siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan Hari Kiamat maka setiap kali ada masalah dia wajib mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al Quran dan As Sunnah. Siapa yang tidak bersikap demikian bererti ada masalah terhadap imannya kepada Allah dan Hari Akhir.

Pada kajian ini, terlebih dahulu akan disebutkan perselisihan pendapat ulama, kemudian ditarjih (dipilih pendapat yang lebih kuat). Pada kesempatan ini, penulis akan lebih banyak mengambil faedah dari risalah Ahkam Zakat Fitri karya Nida’ Abu Ahmad.

Zakat menggunakan Wang Kertas
 

Hanya dengan memahami apakah sebenarnya duit kertas barulah kita boleh memberikan hukum terhadap penggunaan duit kertas ke atas bayaran zakat.

Ini beberapa perkara asas mengenai sifat sebenar duit kertas.

1. Duit kertas asalnya adalah hutang/jaminan dari satu pihak bahawa pembawa duit kertas itu, mempunyai emas yang disimpan di satu tempat khas (bank), atau dengan kata lain, duit kertas adalah nota janji bayar (kertas hutang). - rujuk bretton woods aggrement 1944-1971.

2. Duit kertas yang dipaksakan nilainya oleh kerajaan, dan diwajibkan penggunaannya ke atas manusia.

3. Nilainya dihilangkan hampir setiap hari.

4. Ianya dicipta dari hutang dan bersamanya nilai bunga/interest/riba

Dari kesimpulan nombor pertama sehingga keempat, wang kertas tidak sesuai dijadikan bahan untuk pembayaran zakat, yang mana ianya jauh dari rahmat Allah.
Berkata Sheikh Ahmad Khatib iaitu di dalam Kitabnya Mazhab Shafie pada m/s 46 ertinya : " Bahkan jika berkehendak oleh seorang mengeluarkan zakat daripadanya wang kertas nescaya tiada sah ia dan lagi haram mengeluarkan zakat wang kertas kerana padanya yakni pada mengeluarkan zakat wang kertas itu jadi mengerjakan ibadat yang fasidah, ibadah yag tidak terpakai, sia - sia dan lagi buat zalim akan tuan - tuan harta dengan memperwajibkan barang yang tiada wajib atas mereka itu dan memakan akan harta manusia denga jalan yang bathil, makan dengan jalan yang haram. Maka jikalau begitu tidak beri zakat wang kertas itu boleh pahala kerana jika meninggal barang yang haram dengan niat ikut perintah syarak itu boleh pahala."
Kesimpulan awal dan muktamad kami bahawa jatuh haram membayar zakat fitrah menggunakan duit kertas.

No comments:

Post a Comment